strona główna

TUS-Fundacja CISZUM

Fundacja CISZUM Dzień dobry, robimy dodatkową rekrutację na trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas 4-6. Zajęcia odbywają się w Swarzędzu, przy ulicy Podgórnej 12 w środy od 15:30 do 17:30. Pozostałe informacje i zapisy tutaj: https://www.szkolaradzeniasobie.com/kopia-program-radzenia-sobie-7-11

zajęcia SOCJOTERAPEUTYCZNE dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej

Zajęcia socjoterapeutyczne   Socjoterapia to forma zajęć grupowych, w których  oddziaływania społeczne pełnią funkcje terapeutyczną. Wpływ grupy oraz zachodzących w niej procesów ma właściwości edukacyjne i rozwojowe. Dzięki socjoterapii uczestnicy zajęć poszerzają umiejętności społeczne. Techniki stosowane podczas zajęć socjoterapeutycznych to: psychodrama, biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, rysunek terapeutyczny oraz gry i zabawy grupowe. Adresaci: dzieci z klas 4-6 …

zajęcia SOCJOTERAPEUTYCZNE dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej Read More »

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci ze spektrum autyzmu do spotkań w ramach grupy wsparcia. Pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym 2022/23 odbędzie się w środę 28  września 2022r. w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Swarzędzu – ul. Dworcowa 7 (3 piętro budynku). Początek spotkania o godzinie 17.00 Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy:  a.majkowska@pppswarzedz.pl Dyrektor …

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu Read More »

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI !!!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz pedagogów specjalnych na pierwsze spotkanie grupy wsparcia. Spotkanie odbędzie się 13 października 2022r. o godzinie 17.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu (III piętro, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz). Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojej obecności za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/K7uXfK9FKT (preferowana forma zgłoszenia) …

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI !!! Read More »

TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH –  oferta zajęć grupowych dla dzieci szczególnie potrzebujących wsparcia w obszarze emocjonalno-społecznym. To skuteczna metoda rozwijania umiejętności ważnych w kontaktach z innymi ludźmi, uczenia zachowań, które uczestnik może wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji. Proces rozwoju pożądanych kompetencji społeczno-emocjonalnych odbywa się m. in. poprzez umożliwianie dzieciom wchodzenia w różnego rodzaju interakcje z innymi …

TUS Read More »

Jak przygotować się do diagnozy autyzmu/zespołu Aspergera

Książeczka zdrowia dziecka Ksero wyników badań medycznych informacji po konsultacjach specjalistycznych (np. badanie słuchu, badanie neurologiczne, EEG genetyczne, metaboliczne). Nagrania filmowe na pendrivie (celem zapoznania się przez diagnostów z nagraniami po spotkaniu diagnostycznym) – nagrania mają na celu zaprezentowanie funkcjonowania dziecka w codziennych naturalnych sytuacjach. Wskazane, aby filmy były z kliku różnych dni, nie były …

Jak przygotować się do diagnozy autyzmu/zespołu Aspergera Read More »

Procedura przyjmowania dzieci z poza terenu działania Poradni PPP Swarzędz

Ustala się następujące kroki kierowania dziecka: Rodzice odbywają konsultację wstępną w poradni rejonowej ze względu na miejsce zamieszkania lub właściwej dla placówki dziecka. Pracownik merytoryczny w przypadku podejrzenia spektrum wykonuje kwestionariusz ASRS. W poradni wykonuje się podstawowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego. Pracownicy merytoryczni formułują pisemną informację o wynikach badań, …

Procedura przyjmowania dzieci z poza terenu działania Poradni PPP Swarzędz Read More »

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI Z PODEJRZENIEM O AUTYZM / ZESPÓŁ ASPERGERA Z REJONU DZIAŁANIA PPP W PUSZCZYKOWIE I JEJ FILII

  Ustala się następujące kroki kierowania dziecka do PPP w Swarzędzu: Rodzice odbywają konsultację wstępną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie lub jej filiach w zależności, do której należą ze względu na miejsce zamieszkania lub właściwej ze względu na placówkę do której uczęszcza dziecko. Pracownik merytoryczny właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku podejrzenia spektrum wykonuje kwestionariusz ASRS. …

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI Z PODEJRZENIEM O AUTYZM / ZESPÓŁ ASPERGERA Z REJONU DZIAŁANIA PPP W PUSZCZYKOWIE I JEJ FILII Read More »

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w wakacje Fundacja CISZUM organizuje warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży wZalasewie: https://www.szkolaradzeniasobie.com/wakacje-zalasewo Tomasz SzuldaFundacja CISZUMSpecjalista ds. profilaktyki i rehabilitacji psychospołecznejtomasz.szulda@ciszum.pl690-174-957Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020   

Skip to content