Współpraca

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu poznańskiego:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu   więcej

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu więcej

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie więcej

Zespół Szkół w Kórniku więcej

Zespół Szkół w Puszczykowie więcej

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie więcej

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie więcej

Inne instytucje:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu filia w Swarzędzu więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie więcej

 

Skip to content