Diagnoza dzieci i młodzieży niedosłyszących i niesłyszących w PPP w Puszczykowie

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie  rozszerzyła zakres świadczonych usług. O lutego 2020 diagnozuje również dzieci i młodzież ze stwierdzonym niedosłuchem lub niesłyszące z rejonu działania poradni. Wydaje także w tych kwestiach stosowne dokumenty – opinie i orzeczenia.

Skip to content