Jak przygotować się do diagnozy autyzmu/zespołu Aspergera

  1. Książeczka zdrowia dziecka
  2. Ksero wyników badań medycznych informacji po konsultacjach specjalistycznych (np. badanie słuchu, badanie neurologiczne, EEG genetyczne, metaboliczne).
  3. Nagrania filmowe na pendrivie (celem zapoznania się przez diagnostów z nagraniami po spotkaniu diagnostycznym) – nagrania mają na celu zaprezentowanie funkcjonowania dziecka w codziennych naturalnych sytuacjach. Wskazane, aby filmy były z kliku różnych dni, nie były zbyt krótkie ale pokazywały sytuację całościowo.

W szczególności nagrania powinny uwzględniać:

– samodzielną zabawę/aktywność dziecka  w czasie wolnym,

– zabawę/wspólną aktywność z rodzicem,

– zabawę z rówieśnikami (bez udziału osoby dorosłej),

– filmy z domowej videoteki ukazujące sytuacje społeczne np. imprezy rodzinne, wakacje, codzienne sytuacje domowe itp. bardzo ważne są też filmy z lat wcześniejszych,

– zachowania niepokojące rodziców (jeżeli takie występują).

 

Materiał filmowy powinien zawierać kilka/kilkanaście krótszych filmików – całość powinna mieścić się w przedziale 40min – do 1h.

W sytuacji trudności w nagraniu dziecka np. w przypadku dziecka starszego proponujemy zaangażowanie dziecka w przygotowanie nagrania np. opowiadania o swoim pokoju, zainteresowaniach, rodzinie itp.

  1. Aktualne zdjęcie dziecka do dokumentacji.
  2. Wywiad z rodzicami.

Pytania w wywiadzie będą dotyczyły aktualnego funkcjonowania, ale też przebiegu ciąży oraz wczesnego rozwoju dziecka – prosimy o przypomnienie sobie i usystematyzowanie informacji dotyczących pojawiania się pierwszych słów, rozumienia mowy, pojawiania się kolejnych zabaw
i zainteresowań dziecka. Pytania będą dotyczyły również czasu (wieku życia dziecka) pojawiania się określonych umiejętności lub niepokojących zachowań.

  1. Aktualna, oryginalna (z pieczątką i podpisem nauczyciela) opinia z placówki, do której uczęszcza dziecko przygotowana na potrzeby diagnozy, według wytycznych z załącznika – Opinia o dziecku/uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego 

 

  1. Dotychczasowa dokumentacja szkolna, opinie psychologiczne, terapeutyczne, wcześniejsza dokumentacja z innych poradni psychologiczno – pedagogicznych itp. w formie kopii (do pozostawienia w poradni).