zajęcia SOCJOTERAPEUTYCZNE dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

Socjoterapia to forma zajęć grupowych, w których  oddziaływania społeczne pełnią funkcje terapeutyczną. Wpływ grupy oraz zachodzących w niej procesów ma właściwości edukacyjne i rozwojowe. Dzięki socjoterapii uczestnicy zajęć poszerzają umiejętności społeczne. Techniki stosowane podczas zajęć socjoterapeutycznych to: psychodrama, biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, rysunek terapeutyczny oraz gry i zabawy grupowe.

Adresaci: dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej (w zależności od zgłoszeń, dobór uczestników wg kryterium wieku oraz możliwości uczestnika)

Termin zajęć: środa 15.00-16.30

Okres odbywania się zajęć:  październik 2022- czerwiec 2023

Liczba uczestników:   6-8 osób

Miejsce:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dworcowa 7 w Swarzędzu (p. III)

Udział dziecka w grupie poprzedza rozmowa wstępna z prowadzącą zajęcia, w celu zdiagnozowania potrzeb i ustalenie celów pracy.

Uczestnicy zajęć spotykają się co tydzień w tym samym składzie (grupa jest zamknięta, nie dołączamy nowych osób w trakcie trwania cyklu spotkań).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy:  w.sobczak@pppswarzedz.pl

Planowane tematy oraz rozkład zajęć:

TematCele
Powstanie grupy, tworzenie kontraktu grupowego

– stworzenie grupy

– poznanie się uczestników

– stworzenie grupowych zasad

– budowanie bezpieczeństwa

Integracja

– lepsze poznanie się uczestników i prowadzącej

– tworzenie pozytywnej atmosfery grupy

– rozwijanie poczucia bezpieczeństwa

– nawiązanie i rozwijanie relacji między uczestnikami zajęć

Diagnoza celów pracy

– indywidualne zbadanie przez uczestników zajęć swoich potrzeb i oczekiwań co do grupy

– analiza celów pracy własnej

– wzbudzenie motywacji wewnętrznej do podjęcia pracy na rzecz zmiany

Emocje

– omówienie podstawowych emocji (przejawy w ciele, zachowanie, myśli towarzyszące)

– sposoby wyrażania emocji oraz radzenie sobie z silnymi emocjami

– strategie uspokajające- relaksacje, mindfulness

– zapobieganie radzeniu sobie z emocjami w sposób raniący innych lub siebie

– poszerzanie repertuaru sposobów samoregulacji

– odreagowanie nieprzyjemnych emocji i napięć (elementy arteterapii)

Komunikacja interpersonalna, współpraca

– rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej

– ćwiczenie umiejętności współpracy

– uczenie się zachowań akceptowalnych społecznie

– rozwijanie umiejętności stawiania granic w sposób asertywny

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów (minimediacje rówieśnicze, FUO)

Rozwijanie samowiedzy

– budowanie wglądu

– rozwijanie umiejętności obserwacji swoich emocji, uczuć, pragnień i potrzeb

– rozwijanie samoświadomości- kim jestem i do czego zmierzam (moje wartości)

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

– odkrywanie i rozwijanie swoich talentów i zainteresowań

Zamknięcie grupy

– podsumowanie pracy grupy

– podsumowanie indywidualnej pracy uczestników- weryfikacja realizacji celów własnych

– pożegnanie uczestników

Tematy oraz rozkład spotkań może ulec zmianie w zależności od potrzeb grupy i jej uczestników.

Prowadząca zajęcia

Weronika Sobczak

Pedagog, psycholog,