Artykuły

Autyzm jako zaburzenie systemowe

Autyzm, to zespół zaburzeń rozwojowych, które pojawiają się w pierwszych 36 miesiącach życia dziecka. Definiowany jest objawowo poprzez problemy poznawcze, społeczne, komunikacyjne i behawioralne. Częstość występowania w ostatnich latach znacząco rośnie. Etiologia zaburzenia nie jest znana, jednak badania wskazują na znaczącą rolę genetyki oraz czynników środowiskowych (Błeszyński 2010). 1. Triada zaburzeń Kryteria diagnostyczne dotyczą triady …

Autyzm jako zaburzenie systemowe Read More »

Jak spędzać czas z małym dzieckiem – bawiąc się z nim i edukując je jednocześnie?!

Często pojawia się pytanie czy to możliwe? Bez wyszukanych zabawek, pomocy, książek czy wynalazków multimedialnych. Każdy dorosły pragnie, aby to, co dziecko zobaczy, poczuje, dotknie i w czym będzie działało, będzie miało dla niego wartość rozwojową, tzn. pozwoli mu rozwinąć jego możliwości. Dziecko pozna nowe zjawisko, nowe pojęcie lub rozwiąże łamigłówkę. Współcześnie rodzic na każdym …

Jak spędzać czas z małym dzieckiem – bawiąc się z nim i edukując je jednocześnie?! Read More »

Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba egzystencji, czyli czy dzieci potrzebują dorosłych?

Bezpieczeństwo jest stanem pewności i gwarancją jej utrzymania, dającą poczucie stabilizacji i pozwalającą na dalszy rozwój jednostki. Ta konieczność ładu i harmonii jest jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka i charakteryzuje się brakiem obawy przed utratą wartości, takich jak życie, zdrowie, uczucia, szacunek, praca, czy dobra, zarówno materialne, jak i niematerialne[1]. Amerykański psycholog Abraham Maslow, …

Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba egzystencji, czyli czy dzieci potrzebują dorosłych? Read More »

Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole

Polska przez wiele lat uważana była za kraj niemal całkowicie jednolity narodowościowo. Wyniki ostatniego przeprowadzonego spisu ludności  z 2011r. wskazują, że oprócz rdzennych obywateli polskich, nasz kraj na stałe zamieszkują obecnie przedstawiciele aż dziewięciu mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi oraz czterech mniejszości etnicznych: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.      W …

Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole Read More »

Komunikacja w zespole – czasy na kompetencje psychospołeczne

Wprowadzenie w problematykę „Ludzi można zmotywować, aby byli dobrzy nie przez powiedzenie im, że piekło jest miejscem, w którym spłoną, ale powiedzenie, że piekło to niekończące się spotkania grupowe. W dniu sądu ostatecznego Pan podzieli wszystkich, mówiąc tym po jego prawej stronie, aby dołączyli do jego królestwa, tym zaś po jego lewej stronie – aby …

Komunikacja w zespole – czasy na kompetencje psychospołeczne Read More »

Każda sytuacja ma swoją przyczynę

Gdy mówimy o trudnościach klasowych, mamy na myśli niezadawalający stan rzeczy w odniesieniu do wychowanków. Postarajmy się przeanalizować ten problem. Szkoła stanowi dużą grupę, mniejszą jej częścią jest klasa, a w niej jest nasz uczeń. Uczeń ma swoją osobowość, wiedzę o otaczającym świecie, bagaż doświadczeń, cele i umiejętności ich realizacji – jednym słowem jest niepowtarzalną …

Każda sytuacja ma swoją przyczynę Read More »

Terapia na czterech łapach

Posiadanie zwierząt domowych z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się nieracjonalne. Nie tylko nie przynosi korzyści finansowych, ale także generuje duże koszty. Wydatki związane są z żywieniem, leczeniem, profilaktyką i niezbędnymi akcesoriami, jakie każdy czworonożny domownik mieć musi. Nie można także zapomnieć o poczuciu odpowiedzialności za psa, kota czy chomika. Co skłania nas do tego by …

Terapia na czterech łapach Read More »

Skip to content