PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SWARZĘDZU O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA / UCZNIA ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA

Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i     udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach     (Dz. U. z 2020, poz. 1280) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad       działania publicznych poradni …

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SWARZĘDZU O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA / UCZNIA ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA Read More »