Pomoc psychologiczna online lub przez telefon

1.Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – numer telefonu – 116 111

Bezpłatny i anonimowy numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 116 111 jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-2.00. Więcej informacji i kontakt online przez stronę 116111.pl.

2. Linia dzieciom 800 080 222

Całodobowa, bezpłatna, anonimowa infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

3.Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 116 123

Linia czynna codziennie od 14.00-22.00. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Przeznaczona osobom
w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, dla rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym, osób niepełnoprawnych, doświadczających kryzysu emocjonalnego, samotnych, cierpiących z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

4. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefon 800 12 12 12
Pomoc udzielana bezpłatnie. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

5. TELEFON 800 100 100

Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00. 800 100 100 to bezpłatna
i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.