Kadra

Aneta Bartkowska

a.bartkowska@pppswarzedz.pl

Kierownik – psycholog – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, w ocenie rozwoju małych dzieci oraz w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.                                                                                                                         

Teresa Adamska-Handl

t.adamska-handl@pppswarzedz.pl

Pedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym, terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.                                                                                                                                                                                                                       

Katarzyna Radziszewska

k.radziszewska@pppswarzedz.pl

Neurologopeda – terapeuta integracji sensorycznej – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi, chorobami genetycznymi i metabolicznymi.                                                                                                                                                                 

Justyna Zajda

j.zajda@pppswarzedz.pl

Psycholog – Trener Umiejętności Społecznych.  

Skip to content