Nasze działania

Swoje działania Poradnia realizuje przez:

  • Diagnozę
  • Konsultację
  • Pomoc terapeutyczną
  • Psychoedukację
  • Doradztwo
  • Mediację
  • Interwencję w środowisku ucznia
  • Działalność profilaktyczną
  • Działalność informacyjną