Kadra

Adriana Jankowska-Semik

a.semik@pppswarzedz.pl

dyrektor – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej.

Anna Dolińska

a.dolinska@pppswarzedz.pl

neurologopeda – sudropedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej.

Magdalena Kałużna

m.kaluzna@pppswarzedz.pl

pedagog – oligofrenopedagog – neurologopeda, surdologopeda – nauczyciel dyplomowany, Zajmuje się diagnozą pedagogiczną.

Anna Majkowska-Moskal

a.majkowska@pppswarzedz.pl

psycholog – oligofrenopedagog – doradca zawodowy, nauczyciel mianowany, posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii, zajmuje się diagnozą psychologiczną, w szczególności diagnozą dzieci ze spektrum autyzmu.

Hanna Pochyluk

h.pochyluk@pppswarzedz.pl

pedagog , doradca zawodowy, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment.

Agata Aleksy-Rojna

a.rojna@pppswarzedz.pl

pedagog – oligofrenopedagog, logopeda – nauczyciel mianowany, zajmuje się terapią pedagogiczną. 

Katarzyna Redlińska

k.redlinska@pppswarzedz.pl

pedagog – logopeda – doradca zawodowy – nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną.

Magdalena Rekuć

m.rekuc@pppswarzedz.pl

pedagog – tyflopedagog – neurologopeda – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w ocenie rozwoju małych dzieci, diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii specyficznych zaburzeń językowych oraz rewalidacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Olga Salmonowicz

o.salmonowicz@pppswarzedz.pl

psycholog – surdopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców, poradnictwie wychowawczym.

Hanna Skoryna

h.skoryna@pppswarzedz.pl

psycholog-   nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi szkołę dla rodziców.

Magdalena Uławska

m.ulawska@pppswarzedz.pl

psycholog – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą i diagnozą psychologiczną, trener umiejętności pracy z grupą.

Marta Urbańska

m.urbanska@pppswarzedz.pl

psycholog – surdopedagog – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej.

Aleksandra Jagiełło

a.jagiello@pppswarzedz.pl

pedagog – surdopedagog, tyflopedagog -trener umiejętności społecznych

Rafał Trybuś

r.trybus@pppswarzedz.pl

psycholog – nauczyciel stażysta, trener umiejętności społecznych, prowadzi zajęcia TUS.

Skip to content