Kadra

Adriana Jankowska-Semik

a.jankowska-semik@pppswarzedz.pl

Dyrektor – tyflopedagog nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej.

Magdalena Rekuć

m.rekuc@pppswarzedz.pl

Wicedyrektor – pedagog tyflopedagog – neurologopeda nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w ocenie rozwoju małych dzieci, diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii specyficznych zaburzeń językowych oraz rewalidacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Anna Dolińska

a.dolinska@pppswarzedz.pl

Neurologopeda surdopedagog nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej.

Magdalena Kałużna

m.kaluzna@pppswarzedz.pl

Pedagog oligofrenopedagog – neurologopeda – surdologopeda nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną.

Anna Majkowska-Moskal

a.majkowska-moskal@pppswarzedz.pl

Psycholog – oligofrenopedagog doradca zawodowy, nauczyciel mianowany, posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii, zajmuje się diagnozą psychologiczną, w szczególności diagnozą dzieci ze spektrum autyzmu.

Hanna Pochyluk

h.pochyluk@pppswarzedz.pl

Pedagog – oligofrenopedagog   nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment.

Agata Aleksy-Rojna

a.aleksy-rojna@pppswarzedz.pl

Pedagog oligofrenopedagog – logopeda – nauczyciel mianowany, zajmuje się terapią pedagogiczną. 

Katarzyna Redlińska

k.redlinska@pppswarzedz.pl

Pedagog – logopeda doradca zawodowy – nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną.

Olga Salmonowicz

o.salmonowicz@pppswarzedz.pl

Psycholog – surdopedagog nauczyciel dyplomowany. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców oraz w poradnictwie wychowawczym.

Hanna Skoryna

h.skoryna@pppswarzedz.pl

Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi szkołę dla rodziców.

Magdalena Uławska

m.ulawska@pppswarzedz.pl

Psycholog nauczyciel dyplomowany, zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą i diagnozą psychologiczną. Trener umiejętności pracy z grupą.

Marta Urbańska

m.urbanska@pppswarzedz.pl

Psycholog surdopedagog – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej.

Aleksandra Jagiełło

a.jagiello@pppswarzedz.pl

Pedagog – surdopedagog – tyflopedagog – trener umiejętności społecznych.

Katarzyna Sołtysiak

k.soltysiak@pppswarzedz.pl

Psycholog – prowadzi badania psychologiczne oraz konsultacje z rodzicami.

Estera Mizerkiewicz

e.mizerkiewicz@pppswarzedz.pl

Psycholog – zajmuje się poradnictwem. Trener Umiejętności Społecznych

Skip to content