Kadra

Adriana Jankowska-Semik

a.semik@pppswarzedz.pl

dyrektor – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej.                         

Anna Majkowska

a.majkowska@pppswarzedz.pl

 psycholog – oligofrenopedagog – doradca zawodowy, nauczyciel mianowany, posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii, zajmuje się diagnozą psychologiczną, w szczególności diagnozą dzieci ze spektrum autyzmu.      

Anna Dolińska

a.dolinska@pppswarzedz.pl

neurologopeda – sudropedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej.       

Hanna Pochyluk

h.pochyluk@pppswarzedz.pl

pedagog , doradca zawodowy, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment.          

Magdalena Gołaska

m.golaska@pppswarzedz.pl

 psycholog – tyflopedagog – surdopedagog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią Biofeedback.    

Katarzyna Redlińska

k.redlinska@pppswarzedz.pl

pedagog – logopeda – doradca zawodowy – nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną.        

Magdalena Rekuć

m.rekuc@pppswarzedz.pl

pedagog specjalny –  tyflopedagog –  neurologopeda – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w ocenie rozwoju małych dzieci, diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii specyficznych zaburzeń językowych oraz rewalidacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

Olga Salmonowicz

o.salmonowicz@pppswarzedz.pl

 psycholog – surdopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców, poradnictwie wychowawczym.  

Magdalena Uławska

m.ulawska@pppswarzedz.pl

psycholog –  nauczyciel mianowany, zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą i diagnozą psychologiczną, trener umiejętności pracy z grupą.              

Sylwia Sobczak

s.sobczak@pppswarzedz.pl

pedagog –                 

Anna Ostrowska

a.ostrowska@pppswarzedz.pl

psycholog – nauczyciel kontraktowy, trener procesów wspomagania, zajmuje się diagnozą psychologiczną.            

Anna Dunaj-Czyżewska

a.czyzewska@pppswarzedz.pl

psycholog – logopeda – nauczyciel mianowany, prowadzi diagnozę psychologiczną, trener grafomotoryki, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej.

Anna Szafrańska

a.szafranska@pppswarzedz.pl

pedagog– nauczyciel stażysta, trener umiejętności społecznych, prowadzi zajęcia TUS.
Skip to content