Organizacja

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Swarzędzu działa od 1975 roku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu jest placówką publiczną realizującą zadania zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu jest Powiat Poznański.
Organem nadzoru pedagogicznego-merytorycznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu ma siedzibę w Swarzędzu. Działa na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz gminy Kleszczewo.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu posiada następujące filie:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu,
  Filia w Czerwonaku.
  ul. Poznańska 15 D/83
  62-028 Koziegłowy
  tel. (61) 812 14 54, e mail: pppswarzedz.czerwonak@powiat.poznan.pl
  Działa na terenie gminy Czerwonak.
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu,
  Filia w Murowanej Goślinie.
  ul. Mściszewska 10,
  62-095 Murowana Goślina
  tel. (61) 812 36 21, e mail: pppswarzedz.murowanag@powiat.poznan.pl
  Działa na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu,
  Filia w Pobiedziskach.
  ul. Kazimierza Odnowiciela 16
  62-010 Pobiedziska
  tel. (61) 815 46 74, e mail: pppswarzedz.pobiedziska@powiat.poznan.pl
  Działa na terenie miasta i gminy Pobiedziska.
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu,
  Filia w Kostrzynie
  ul. Braci Drzewieckich 1
  62-025 Kostrzyn
  tel. (61) 818 98 19, e mail: pppswarzedz.kostrzyn@powiat.poznan.pl
  Działa na terenie miasta i gminy Kostrzyn

Poradnią kieruje dyrektor mgr Adriana Jankowska – Semik.
Filiami kierują kierownicy.
Poradnie pracują od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia placówki ustala dyrektor Poradni.

Poradnia prowadzi:

 1. skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 2. dokumentację badań;
 3. dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;
 4. inną dokumentację, zgodnie z przepisami:
  • program rozwoju placówki
  • plan roczny pracy poradni
  • dokumentacja nadzoru pedagogicznego
  • tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni
  • protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
  • protokolarz posiedzeń Zespołu Orzekającego
  • inną dokumentację niezbędną w administracyjnym prowadzeniu poradni określoną odrębnymi przepisami.
  •