Druki dla rodzica/opiekuna prawnego

 • Wniosek w sprawie przeprowadzenia badań w Poradni – POBIERZ
 • Wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia o wydanie opinii – POBIERZ
 • Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki zawierającej dokumentację badań – POBIERZ
 • Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju – POBIERZ
 • Wniosek o kserokopię opinii bądź orzeczenia – POBIERZ
 • Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku ukraińskim/ języku rosyjskimPOBIERZ
 • SKIEROWANIE na badania dziecka z podejrzeniem o autyzm/zespół Aspergera w celu wydania orzeczenia lub opinii – POBIERZ
 • Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie – POBIERZ
 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne dla niewidomych i słabowidzących – POBIERZ
 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne dla niesłyszących i słabosłyszących – POBIERZ
 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne – POBIERZ
 • Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka – POBIERZ
 • RODO – klauzula informacyjna – POBIERZ
 • Oświadczenia w zakresie RODO – POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – procedury w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub posiadaniu informacji POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – wzrór zawiadomienia POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – zasady przeglądu i aktualizacji oraz sposoby dokumentowania i przechowywania ujawnionych incydentów – POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – wymogi zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci POBIERZ
„Administratorem danych osobowych przekazanych w załączonych drukach jest:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz.
Dane osobowe przedstawiciela placówki/szkoły podane w załączonych wnioskach i zaświadczeniach, przetwarzane są przede wszystkim w celach przeprowadzenia procesu diagnostycznego i wydania opinii/informacji o uczniu.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach znajduje się w Klauzuli informacyjnej
Skip to content