Dla placówki/szkoły

 • Opinia o dziecku/uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego – POBIERZ
 • Opinia przedszkola/szkoły/placówki na potrzeby przygotowania opinii o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia/zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – POBIERZ
 • Charakterystyka ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu – POBIERZ
 • Informacja o dziecku zgłoszonym przez rodziców na badanie do Poradni PP – POBIERZ
 • RODO – klauzula informacyjna – POBIERZ
 • Oświadczenia w zakresie RODO – POBIERZ
 • Analiza funkcjonowania dziecka/ucznia pod kątem wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – POBIERZ
 • Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się ucznia szkoły ponadpodstawowej:
  • – wniosek nauczyciela specjalisty do dyrektora szkoły – POBIERZ
  • – wniosek rodziców do dyrektora szkoły – POBIERZ
  • – pismo dyrektora w sprawie wniosku – POBIERZ

  STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 • Standardy Ochrony Małoletnich – procedury w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub posiadaniu informacji POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – wzrór zawiadomienia POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – zasady przeglądu i aktualizacji oraz sposoby dokumentowania i przechowywania ujawnionych incydentów – POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki POBIERZ
 • Standardy Ochrony Małoletnich – wymogi zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci POBIERZ
„Administratorem danych osobowych przekazanych w załączonych drukach jest:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz.
Dane osobowe przedstawiciela placówki/szkoły podane w załączonych wnioskach i zaświadczeniach, przetwarzane są przede wszystkim w celach przeprowadzenia procesu diagnostycznego i wydania opinii/informacji o uczniu.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach znajduje się w Klauzuli informacyjnej
Skip to content