Kadra

Katarzyna Pietrzak

k.pietrzak@pppswarzedz.pl

Kierownik – oligofrenopedagog logopeda nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz terapią wad wymowy.                                               

Joanna Bul

j.bul@pppswarzedz.pl

Psycholog nauczyciel kontraktowy, posiada uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej oraz rodzinnej w nurcie systemowym, prowadzi „Szkołę dla rodziców”.                                                                                                                                                                                                                          

Barbara Sznek

b.sznek@pppswarzedz.pl

Psycholog terapeuta integracji sensorycznej – nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Zajmuje się profilaktyką zachowań dysfunkcyjnych i problemowych dzieci i młodzieży.