Kadra

Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska

e.szutowicz-rozwadowska@pppswarzedz.pl

Kierownik – psycholog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym.                                                                                         

Ewa Niestrata

e.niestrata@pppswarzedz.pl

Pedagog – logopeda – surdopedagog –  nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, diagnozie dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz terapii logopedycznej.                                                                                                             

Magdalena Gołaska

m.golaska@pppswarzedz.pl

 

Psycholog – tyflopedagog – surdopedagog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią Biofeedback.         

Danuta Lidzińska-Nowaczyk

d.lidzinska-nowaczyk@pppswarzedz.pl

Psycholog – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, poradnictwie wychowawczym, diagnozie małego dziecka oraz dzieci słabowidzących i niewidomych.