Kadra

Magdalena Gołaska

m.golaska@pppswarzedz.pl

 

 psycholog – tyflopedagog – surdopedagog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią Biofeedback.         

Ewa Niestrata

e.niestrata@pppswarzedz.pl

pedagog – logopeda – surdopedagog –  nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, diagnozie dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz terapii logopedycznej.                                                                                                             

Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska

e.rozwadowska@pppswarzedz.pl

kierownik – psycholog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym.                                                                                         

Danuta Lidzińska-Nowaczyk

d.nowaczyk@pppswarzedz.pl

psycholog – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, poradnictwie wychowawczym, diagnozie małego dziecka oraz dzieci słabowidzących i niewidomych.                                        

Skip to content