Współpraca

Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Poznańskiego:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu   więcej

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu  więcej

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie więcej

Zespół Szkół w Kórniku więcej

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie więcej

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie więcej

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie więcej

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Powiatu Poznańskiego:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu więcej

  • Filia Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Buk oraz Stęszew

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie więcej

  • Filia Kórnik

Uczelnie wyższe:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych więcej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych więcej

Collegium Da Vinci w Poznaniu więcej

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu więcej

Inne instytucje:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu więcej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu więcej

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz więcej

Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn więcej

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina więcej

Urząd Gminy Czerwonak więcej

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska więcej

Urząd Gminy Kleszczewo więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku więcej

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu więcej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu więcej

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” WTZ Drzązgowo więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Zalasewie więcej

Fundacja Początek Świata OREW w Swarzędzu więcej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu więcej

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie więcej

Dom Rodzinny w Swarzędzu więcej

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Swarzędzu więcej