Apel uwrażliwiający na potrzebę objęcia szczególnym wsparciem dzieci zagrożone i dotknięte problemem przemocy w czasie pandemii

W związku z prośbą otrzymaną z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
umieszczamy apel Sekretarz Stanu Anny Schmidt, uwrażliwiający na potrzebę objęcia
szczególnym wsparciem dzieci zagrożone i dotknięte przemocą w czasie pandemii.

Apel

Skip to content