Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół

Poniższe linki odnoszą do strony ministerstwa, skąd można uzyskać dodatkowe informacje i  materiały.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

Oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

http://ko.poznan.pl/ksztalcenie_wychowanie/nauka_dzieci_cudzoziemcow/dokumenty_materialy_cudzoziemcy/2022/02/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie/