Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy za zajęcia socjoterapeutyczne.

Socjoterapia to forma zajęć grupowych, w których  oddziaływania społeczne pełnią funkcję terapeutyczną.  To zajęcia, podczas których dzieci uczą się od siebie nawzajem pokonywać różne trudności społeczne. Celem spotkań jest podniesienie jakości funkcjonowania społecznego dziecka (komunikacja, asertywność, teoria umysłu). Zajęcia mają również na celu stworzyć uczestnikom okazję do odreagowania bieżących napięć emocjonalnych, sprzyjać nauce rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz wyrażaniu ich w sposób akceptowany społecznie.

 

Adresaci: uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej

Termin zajęć: czwartek, godz. 15:15-16:45

Okres realizacji zajęć:  październik 2023- czerwiec 2024

Liczba uczestników:   6-8 osób

Miejsce:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7  (p. III)

Uczestnicy zajęć spotykają się co tydzień w tym samym składzie (grupa jest zamknięta, nie dołączamy nowych osób w trakcie roku szkolnego).

Rekrutacja będzie prowadzona do 25 września 2023r.

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją dla dziecka i rodziców z prowadzącą zajęcia.

Zgłoszenie dziecka nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na zajęcia socjoterapeutyczne.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy:  a.majkowska@pppswarzedz.pl

W tytule maila proszę wpisać „ zajęcia socjoterapeutyczne”, w treści zawrzeć takie dane jak: imię nazwisko dziecka, dane rodzica oraz numer telefonu. Dane posłużą do kontaktu z Państwem celem umówienia konsultacji kwalifikacyjnej na zajęcia.

 

Anna Majkowska-Moskal

Psycholog

 

 

Skip to content